SCURT ISTORIC

Viziunea școlii:

„Un copil educat – un om câştigat!”

Misiunea școlii:

O şcoală de tradiţie, în slujba comunităţii, orientată spre calitatea actului educaţional, în concordanţă cu normele europene.Liceul Tehnologic „Electromureş” din Tg-Mureş a fost fondat în urmă cu 45 de ani pentru a răspunde cererii de forţă de muncă calificată din judeţ. Până în anul 1990 şcoala a fost patronată de Fabrica Electromureş pentru care a pregătit în decursul anilor muncitori calificaţi în domenii ca: electrotehnică, electronică, mecanică, atât prin liceu cât şi prin şcoala profesională. Din anul 1990, cân a încetat relaţia de patronare a continuat o bună colaborare cu unităţile economice deprinse din vechea fabrică prin încheierea unor relaţii de parteneriat care asigura elevilor de la şcoala de arte şi meserii şi liceu spaţiu de coordonare pentru desfăşurarea activităţilor practice din stagiile de practică comasată. Aufost realizate parteneriate cu mai multe unităţi şcolare din Anglia, Olanda, Ungaria, Slovacia, Serbia, Italia dar şi cu şcoli din ţară, cum ar fi Râmnicu Vâlcea, Braşov finalizate prin schimburi de experienţă între grupuri de cadre didactice şi elevi şi prin dotarea unor cabinete şi laboratoare cu echipamente moderne.

Clădirea a fost completată între anii 1974-1975 cu un internat şi o cantină, urmate de atelierele de lucru şi o sală de gimnastică de 700 de m2.

În 1982 a fost construită o nouă clădire, cu trei etaje şi 17 săli de clasă, care au fost transformate în laboratoare şi cabinete. De la înfiinţare până în zilele noastre, peste 12000 de elevi au absolvit cursurile acestui liceu. Absolvenţii sunt împliniţi din punct de vedere profesional, fiind recunoscuţi ca profesionişti cu o excepţională mobilitate practică. Au fost introduse specializări noi în conformitate cu cerinţele pieţei forţei de muncă şi posibilităţile de instruire din şcoală.

Din anul şcolar 2012-2013 şcoala primeşte denumirea de Liceul Tehnologic Electromureş.

În momentul actual Liceul Tehnologic Electromureş oferă pregătire în următoarele domenii:
- Tehnician în automatizări:
- Tehnician în activităţi economice;
- Tehnician în hotelărie;
- Tehnician operator tehnică de calcul;
- Tehnician electromecanic;

De-a lungul anilor, au fost obţinute rezultate prestigioase atât la nivel local, cât şi naţional. Au fost realizate parteneriate cu mai multe unităţi şcolare din Anglia, Olanda, Ungaria, Slovacia, Serbia, Italia, Moldova dar şi cu şcoli din ţară, finalizate prin schimburi de experienţă între grupuri de cadre didactice şi elevi şi prin dotarea unor cabinete şi laboratoare cu echipamente moderne.

Liceul Tehnologic Electromureş s-a afirmat în învăţământul mureşan prin rezultatele obţinute atât în pregătirea generală a elevilor cât şi la concursurile pe meserii şi olimpiadele interdisciplinare de electronică fazele judeţene şi naţionale şi la concusul internaţional de electronică iniţiat de şcoală.

În decursul anilor majoritatea absolvenţilor de liceu şi-au continuat studiile în învăţământul superior în universităţi din tară şi oraş.

Absolvenţii şcolii au dovedit în permanenţă, fie la locurile de muncă, fie în amfiteatrele universităţilor că au beneficiat de o educare şi instruire de calitate care fac cinste colectivului de cadre didactice bine pregătite şi devotate procesului educaţional din şcoală.

Data înfiinţării: 1973, are în prezent elevi de liceu zi, şcoală profesională


Nr.clase liceu: Total: 32
Cu limba de predare română: 16
Cu limba de predare maghiară: 16

Nr.clase profesională: Total: 6
Cu limba de predare română: 3
Cu limba de predare maghiară: 3