Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa XI E
Diriginte: Lehel Ercse
Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Specializarea: Tehnician în automatizări
Limba de predare: Maghiară