Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa X A
Diriginte: Elena Puşcaş
Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Specializarea: Tehnician în automatizări
Limba de predare: Română