Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa IX G
Diriginte:
Filiera: Tehnologică
Profil:
Specializarea:
Limba de predare: