Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa XI H
Diriginte: Mária Dávid
Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Specializarea: Tehnician operator tehnică de calcul
Limba de predare: Maghiară