Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa XI G
Diriginte: Ibolya Edit Pál
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Specializarea: Tehnician în hotelărie
Limba de predare: Maghiară