Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa XI F
Diriginte: Sándor Illés
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Specializarea: Tehnician în activităţi economice
Limba de predare: Maghiară