Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa XII A
Diriginte: Ionela Vasian
Filiera: Teoretică
Profil: Real
Specializarea: Matematică informatică, intensiv informatică
Limba de predare: Română

1.BirtalanMarco
2.Bordianu Elena
3.Degan Ioan-Petru
4.Didilă Daniel
5.FontanaMoreno
6.GoreaMarius-Adrian
7.Lucian Flaviu-Daniel
8.Mătea Andrei-Cătălin
9.PopDaniel-Alexandru
10.Sacaci Mihai
11.Sacaci Florin
12.Scridon Rareş-Orantes-Adrian
13.Sideriaş Aurel-Lucian
14.SîngeorzanVlad
15.Socaci Larisa-Claudia
16.TeglaşiCătălin-Manuel
17.TomaAndrei
18.Ursachi Dorin