Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa X B
Diriginte: Silvian Iosifescu
Filiera: Tehnologică
Profil: Tehnic
Specializarea: Tehnician în instalaţii electrice
Limba de predare: Română