Elevi/Clase
Gimnaziu
Clasa X F
Diriginte: Zsolt Dósa
Filiera: Tehnologică
Profil: Servicii
Specializarea: Tehnician în activităţi economice
Limba de predare: Maghiară