Dotări
Resurse umane
 • Personalul didactic al şcolii este format:
  • profesori dintre care: 46 profesori titulari, 18 suplinitori (1 necalificat), pensionari-5
  • cu gradul didactic I-35, cu gradul II-16, cu definitivat-18, debutanţi-15
  • 2 maistrii instructori cu gradul didactic I
 • Personal didactic auxiliar al şcolii este format din 11 persoane:
  • 1 contabil şef, 1 secretar şef, 1 secretar
  • 1 informatician, 2 laborante, 1 bibliotecar, 1 pedagog
  • 1 supraveghetor de noapte, 2 administratori (financiar şi de patrimoniu)
 • Personal nedidactic este compus din 19 persoane:
  • 3 paznici, 9 îngrijitori
  • 3 muncitori întreţinere, un muncitor spălătorie, 3 muncitori bucătărie
Baza materială
 • 20 cabinete
 • Laboratoare:
  • 4 laboratoare de informatică dotate cu 90 de staţii de lucru performante
  • 5 laboratoare de specialitate tehnică
  • 2 ateliere de specialitate
  • 2 laboratoare de chimie
 • 2 laboratoare de fizică
 • 1 laborator de biologie
 • O cantină
 • Un internat cu 87 de locuri
 • Un cabinet medical după norme europene
 • O sală de sport
 • 1 teren de fotbal dotat cu iarbă artificială
 • O bibliotecă